Välkommen till TKIG i Gävle AB

TKIG är ett konsultföretag med inriktning på utveckling och utbildning inom styr- och reglerteknik samt konsultation inom mekanik.

Vi hyr ut och säljer helautomatiska utrustningar för provtryckning av vattenledningar.

Vi försöker att alltid tillsammans med kunden arbeta fram den bästa tänkbara lösningen i varje enskilt fall. Det finns inga problem, bara olika stora utmaningar!

Kontakta oss gärna för mer information!